انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کتاب ها و مقالات
کتاب تفسیر عکس های هوایی خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/11/22

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/22 | 
کتاب تفسیر عکس های هوایی (دریافت نمایید)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.103.788.fa
برگشت به اصل مطلب