انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
مراسم تجلیل از دکتر محمود علایی طالقانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/29 | 

مراسمی برای قدردانی از زحمات و تلاش دکتر محمود علایی طالقانی استاد گروه جغرافیا دانشگاه رازی که در سال جاری به مقام بازنشستگی نائل شده اند در روز یکشنبه 24 آبان ماه 1394 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.576.fa
برگشت به اصل مطلب