انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
راه اندازی سامانه رصد تغییرات پوسته زمین خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/8/5

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/5 | 
در جهان کنونی که از آن با عنوان دهکده جهانی یاد می شود و اطلاعات در کمترین زمان ممکن در کل جهان منتشر می گردد، ما در ارتباط با علوم طبیعی نیز شاهد راه اندازی سامانه هایی می باشیم که در جهت پایش مداوم تغییرات زمین شکل گرفته اند. در ایران نیز شاهد راه اندازی سامانه ای جدیدی با عنوان سامانه پایلوت رصد تغییرات پوسته زمین توسط سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می باشیم.
برای مشاهده متن اصلی خبر بر روی مشاهده خبر کلیک نمایید. (مشاهده خبر)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.699.fa
برگشت به اصل مطلب