انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
ثبت ژئوپارک جزیره قشم در یونسکو خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/10/9

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

ژئوپارک جزیره قشم جهانی شد.

در پایان دویست و یکمین نشست شورای اجرایی یونسکو، ژیوپارک قشم به شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو پیوست

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.666.fa
برگشت به اصل مطلب