انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
سه مطلب بسیار جالب و خواندنی،تاریخ خبر،22/3/93،خبر از اکرم عیوضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/22 | 
وجود دریاچه های صورتی رنگ نمک در کریمه،ادامه مطلب
AWT IMAGE

افزایش تبخیر آب دریاچه ارومیه در 25 سال اخیر،ادامه مطلب
آق گل در سکوت خشک شد،ادامه مطلب

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.403.fa
برگشت به اصل مطلب