انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- نشانی و تلفن ما
آدرس و تلفن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس دفتر کمیته آمار، اطلاعات و وبگاه انجمن:تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه آذین، ساختمان شماره دو دانشکده جغرافیا، اطاق 103

آدرس دفتر انجمن ایرانی ژئومورفولوژی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه آذین، ساختمان شماره یک دانشکده جغرافیا، دفتر انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

ایمیل کمیته آمار، اطلاعات و وبگاه انجمن: info@irangeomorphology.ir

تلفن دفتر انجمن :66407549

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.85.65.fa
برگشت به اصل مطلب