انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- کارگاه های میدانی آموزشی
کارگاه میدانی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در دره طالقان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

کارگاه میدانی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در دره طالقان

یکی از شرح وظایف انجمن‌های علمی برگزاری تورگشت‌های علمی و کارهای میدانی در راستای بررسی زمینه‌های پژوهشی و معرفی محیط‌های ژئومورفولوژیکی و فراهم کردن زمینه‌های بحث و تبادل علمی بین اعضای انجمن و پژوهشگران این رشته می‌باشد. در این راستا انجمن هرساله اقدام به برگزاری کارهای میدانی می‌کند که برنامه آنها حداقل یک هفته قبل در سایت انجمن قرار داده می‌شود. کار میدانی انجمن ژئومورفولوژی با حضور 17 نفر از اعضای وابسته و پیوسته انجمن و با حضور 5 نفر عضو هیات علمی در تاریخ 28 اردیبهشت 1391 به دره طالقان برگزار گردید. محور های اصلی مورد بحث و بررسی عبارت بودند از تاثیرات ساختمانی و مورفوتکتونیکی البرز غربی و تفاوت های آن با البرز مرکزی و شرقی، همچنین اختصاصات این بخش از البرز، تاثیرات مورفودینامیکی متکی بر فرآیند‌های رودخانه‌ای، توالی رسوب‌گذاری و ناپایداری ها و بالاخره تاثیرات دینامیکی کواترنری بر روی لندفرم‌های دره طالقان و تاثیر تغییرات اقلیمی در تحول لند فرم ها مورد بحث قرار گرفت. امید است با حمایت های اعضای محترم انجمن و پیشنهادات ایشان بتوانیم نسبت به برگزاری کار گاه های میدانی تلفیقی در فرصت های آتی اقدام نماییم. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.73.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب