انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار مجلات علمی
مجازات خرید و فروش مقاله و پایان نامه خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1395/9/16

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/16 | 

مجازات خرید و فروش مقاله و پایان نامه

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت :خرید وفروش آثارعلمی منجر به کاهش اعتبار نظام آموزش عالی می‌شود که «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در همین راستا مجازات قانونی برای عاملین آن تعیین کرده است.(متن کامل خبر)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.65.634.fa
برگشت به اصل مطلب