انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
مصاحبه در حاشیه همایش انجمن، خبر از معصومه بنی صفار، 13/1/1392

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/13 | 

 

  AWT IMAGE

 

به نام خدا

 

انجام مصاحبه با برخی از اساتید ژئومورفولوژی در اولین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

 

تهیه گزارش توسط معصومه بنی‌صفار

 

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

 

روز چهارشنبه مورخ 9 اسفند سال 91 اولین همایش ملی ژئومورفولوژی تحت عنوان" ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان" با حضور جمعی از اساتید محترم، دانشجویان و علاقه مندان رشته ژئومورفولوژی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد که در حاشیه برگزاری این همایش یک سوال از برخی از اساتید محترم حاضر در همایش پرسیده و از آنها خواسته شد تا به آن پاسخ دهند. سوال مطرح شده این بود که به نظر شما در حال حاضر تمرکز ژئومورفولوژی بهتراست روی چه مباحثی باشد؟  ادامه مطلب

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.63.78.fa
برگشت به اصل مطلب