انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
مراسم بزرگداشت دکتر احمد مستوفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/25 | 
مراسم بزرگداشت دکتر احمد مستوفی باحضور اساتید وسخنرانی دکتر فرج الله محمودی و اساتید دیگر در دانشگاه تهران درتاریخ 4 دی و در ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.62.827.fa
برگشت به اصل مطلب