انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- اخبار انجمن
جلسه ارتقاء فعالیت های اطلاع رسانی انجمن خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/26

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/26 | 

باسمه تعالی

به اطلاع می رساند، جلسه ارتقاء فعالیت های اطلاع رسانی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی با تاکید بر مشارکت تمام دانشگاه ها و علاقه مندان در دفتر انجمن ایرانی ژئومورفولوژی واقع در دانشکده ی جغرافیای دانشگاه تهران برگزار گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.61.668.fa
برگشت به اصل مطلب