انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
برپایی نخستین بازدید میدانی دروس عملی دانشکده پس از سه سال تاخیر به‌واسطه همه‌گیری کروناویروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/17 | 

یکی از پیامدهای شروع همه‌گیری کروناویروس بر دانشگاه‌ها در سطح جهان و کشور، ایجاد وقفه در برپایی و انجام بازدیدهای میدانی دروس عملی بود. سرانجام پس از سه سال وقفه، نخستین بازدید میدانی دروس عملی دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی که به‌واسطه این همه‌گیری  به‌طور موقت تعطیل شده بود به همت اساتید گروه جغرافیای طبیعی/ ژئومورفولوژی دانشکده در دروس دوره کارشناسی‌ارشد: واحدهای ژئومورفولوژی ایران (استاد درس: دکتر فتوحی)، مورفوتکتونیک پیشرفته (استاد درس: دکتر منصوری)، ژئومورفولوژی کمی رودخانه‌ای (استاد درس: دکتر منصوری)، توان‌های محیطی در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری ایران (استاد درس: دکتر فتوحی) و مخاطرات ساحل و دریا (استاد درس: دکتر فتوحی) در تاریخ‌های پنج‌شنبه ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ لغایت جمعه ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ به مدت ۲ روز به مقصد تمین، تفتان، سنگان، تمندان، خاش، سردریا انجام شد.

در این سفر و بازدید میدانی که به سرپرستی دکتر فتوحی و دکتر منصوری انجام شد، دانشجویان به طور عملی و از نزدیک در محیط، مطالب نظری فراگرفته شده در بخش نظری کلاس‌های درس را تجربه کرده و بر آموخته‌های خویش افزودند.

امید است با عنایت پروردگار، همت اساتید گرامی و همکاری مسئولین محترم گروه، دانشکده و دانشگاه، از ترم‌های آینده سفرها و بازدیدهای میدانی دروس عملی چند روزه (معمولا ۹ روزه) برپا و انجام شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.273.853.fa.html
برگشت به اصل مطلب