انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه دامغان
تصویری از کلاس درس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 


تصویری از کلاس درس"تکنیک ترسیم نقشه‌های ژئومورفولوژی" دکتر مقامی‌مقیم
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.272.826.fa
برگشت به اصل مطلب