انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه لرستان
برگزاری روز جهانی GIS در گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/27 | 

به مناسب روز جهانی GIS و با تلاش انجمن علمی گروه جغرافیا، مراسمی با سخنرانی اعضای هیئت علمی و برپایی نمایشگاه در دانشگاه لرستان برگزار می گردد

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.175.765.fa
برگشت به اصل مطلب