انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
کارگاه آموزشی مدلسازی فرسایش و رسوب در مجاری رودخانه ای(انجمن علمی دانشجویی گروه جغرافیا دانشگاه رازی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 
کارگاه آموزشی مدلسازی فرسایش و رسوب در مجاری رودخانه ای در تاریخ 97/7/20 با تلاش و همت انجمن علمی دانشجویی گروه جغرافیا دانشگاه رازی، در رودخانه کرخه (محل تلاقی رودخانه قره­سو و گاماسیاب) برگزار شد. مدرسین کارگاه دکتر ایرج جباری و مهندس مهدی رضایی بودند. نخست مهندس رضایی شیوه نقشه ­برداری مجاری رودخانه با GPS چند فرکانسه آموزش داد سپس دکتر جباری شیوه نمونه برداری رسوب، نقشه برداری مقطع رودخانه و اندازه گیری دبی را آموزش دادند و تا عصر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بر روی زمین تمرین کردند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.171.819.fa.html
برگشت به اصل مطلب