انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
سفر علمی دانشجویان دکتری و ارشد ژئومورفولوژی در تاریخ 1397/2/12 به شهرستان پاوه (غار قوری قلعه و چشمه بل) به سرپرستی دکتر امجد ملکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.796.fa
برگشت به اصل مطلب