انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
سفر علمی دانشجویان ژئومورفولوژی در تاریخ 1397/1/30 و 1397/1/31 به استان ایلام (غار زینگان) و شهرستانهای مهران و دهلران به سرپرستی دکتر ایرج جباری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.795.fa
برگشت به اصل مطلب