انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
سفر علمی دانشجویان ژئومورفولوژی در تاریخ 1396/9/2 به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (سرپل ذهاب) به سرپرستی دکتر ایرج جباری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.781.fa
برگشت به اصل مطلب