انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه جغرافیا و پایداری محیط حائز رتبه علمی- پژوهشی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/18 | 

به اطلاع تمامی همکاران و پژوهشگران می رساند که نشریه جغرافیا و پایداری محیط بر اساس مجوز شماره  168323/ 18/ 3/ به تاریخ 16/ 8/ 1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ( وزارت علوم تحقیقات و فناوری) از شماره پاییز 94 حائز رتبه علمی- پژوهشی شده است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.584.fa
برگشت به اصل مطلب