انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه رازی کرمانشاه
تاریخچه و گرایش های رشته ژئومورفولوژی دانشگاه رازی (مجید احمدی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/9 |  ارسال‌کننده: مجيد احمدی | 

گروه جغرافیای دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به متخصصان جغرافیا بویژه آموزش و پرورش، در سال ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۵ دانشجوی دبیری جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تاسیس گردید. بعد از دو دوره پذیرش دبیری جغرافیا با تغییر سیاستهای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش، در سال ۱۳۷۴ به کارشناسی رشته جغرافیای محض با گرایش ژئومورفولوژی تبدیل شد. در سال ۱۳۷۶ با تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی فعالیت تحصیلات تکمیلی نیز در گروه جغرافیا نیز شروع شد و در سال ۱۳۹۰ با کسب مجوز راه اندازی دوره ی دکتری در رشته ی ژئومورفولوژی ، فرایند تحصیلات تکمیلی وارد مرحله دیگری شده است. در حال حاضر، مقاطع و گرایش های موجود در رشته ژئومورفولوژی به شرح زیر می باشد:

ردیف

مقاطع

گرایش

۱

کارشناسی

ژئومورفولوژی

۲

کارشناسی ارشد

هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

۳

 

دکتری

 

- مدیریت محیطی

- مخاطرات ژئومورفولوژیک

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.171.451.fa
برگشت به اصل مطلب