انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه های یزد
همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/23 | 
اهداف همایش: - آشنایی متخصصین با جدید ترین دستاوردهای محققان در زمینه آمایشسرزمین با استفاده از RS,GIS - معرفی جدید ترین روشهای آمایش سرزمین با بهره گیری ازتکنیکهای RS,GIS- معرفی زمینه های تحقیقاتی وجایگاه بین رشته ای تکنیکهای RS,GIS- تاکید بر استفاده از این فناوری در مدیریت جامع و طرحهای منطقه ای - تاکید بر لزوم تشکیل واحدهای مدیریتی در سطح استان ها برای استفاده از تکنیکهای RS,GIS در آمایش زمین
مهلت ارسال مقالات تا اول دی ماه
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.170.495.fa
برگشت به اصل مطلب