انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه محقق اردبیلی
برگزاری کلاس های آموزشی GIS - خبر از نسترن صفیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/1/19 | 
کلاس های آموزشی GIS با تدریس آقای دکتر فریدپور از تاریخ 20 فروردین ماه توسط گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی شروع خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.169.537.fa
برگشت به اصل مطلب