انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه محقق اردبیلی
برگزاری کنفرانس بین المللی ژئومورفولوژی در کشور سنگاپور- امید رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت اطلاع از جزئیات کنفرانس و تاریخ های مهم به آدرس زیر مراجعه فرمایید. http://waset.org/conference/2015/01/singapore/ICG
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.169.364.fa
برگشت به اصل مطلب