انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
دانلود کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی (فارسی، انگلیسی) خبر : مسعود رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/5 | 
 جهت دانلود نسخه اصلی کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی و ترجمه فارسی آن از لینک های مشخص شده استفاده نمایید.

http://libgen.org/get.php?md5=6d89c9e90351979b5a44c099d34b4af3     zaminshenasi.pdf4dbd2502646ec.pdf         
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.487.fa
برگشت به اصل مطلب