انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
سفر علمی به منطقه بیابانی قوم تپه سی آذربایجان به سرپرستی دکتر محمد حسین رضایی مقدم خبر : مسعود رحیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/26 | 
  قوم تپه آذربایجان نام تپه های بیابانی است که تنها بیابان آذربایجان محسوب می شود و با بافت جغرافیایی منطقه آذربایجان تفاوت چشمگیری دارد. این منطقه با مساحتی حدود شش کیلومتر مربع در 30 کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده است. هر چند باید افزود به دلیل ضعف مدیریتی در حفظ این منطقه ژئوتوریستی ، در گذر زمان به جهت برداشت ماسه، از وسعت این منطقه بسیار کاسته شده است.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.168.383.fa
برگشت به اصل مطلب