انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
شماره نهم مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید-خبر از: خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/2 | 

شماره ی جدید(سال 3 ، شماره 9 ،(1393) ) مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید. کاربران محترم می توانند جهت دریافت مقالات از لینک های زیر استفاده بفرمایند.

عناوین و لینک دانلود مقالات

رزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش VS (مطالعه موردی: شهر اردبیل)-ریبا اسفندیاری درآباد ; عطا غفاری گیلانده ; خداداد لطفی

 واکاوی سازوکار رخداد مخاطره برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان در نیم سده اخیر- فروغ مومن پور ; سمانه نگاه ; شبنم هادی نژاد صبوری ; نیما فرید مجتهدی ; ابراهیم اسعدی اسکوئی

بررسی فعالیت‌های تکتونیکی بر ژئومتری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه خرتوت از حوزه آبخیز اترک)- زهرا گوهری ; محمد تاج بخش ; محبوبه سربازی ; سید ناصر نعیمی قصابیان

شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل - شهاب عباس زاده ; براتعلی خاکپور ; حمید گوهری

تحلیلی برجنبه های سینوپتیکی- دینامیکی آلودگی هوا درکرمانشاه- حسن ذوالفقاری ; جلیل صحرایی ; فریاد شاقبادی ; آذر جلیلیان

مطالعه حساسیت شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو به پارامترسازی های شارهای سطحی مدل Advanced Hurricane WRF- حسین ملکوتی ; مهریار علی محمدی

بررسی شاخص‌های ناپایداری هنگام وقوع پدیده‌های آب و هوایی مخرّب در مشهد- حسن صالحی ; سید حسین ثنایی نژاد ; محمد موسوی بایگی

طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) - عادل سپهر ; راحیل کاویان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.447.fa
برگشت به اصل مطلب