انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه فردوسی مشهد
شماره جدید مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی منتشر گردید-خبر از: خسروی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/25 | 

شماره ی جدید مجله علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی(سال 2 ، شماره 8 ،(1392)) منتشر گردید. کاربران محترم می توانند جهت دریافت مقالات از لینک های زیر استفاده بفرمایند.

عناوین و لینک دانلود مقالات

شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه  - محمدامین حیدری ; فرامرز خوش اخلاق ; محمدامین مرادی مقدم ; اصغر مولایی پارده

نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه‌ کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان  - فاضل ایران منش ; مهران مقصودی ; ابراهیم مقیمی ; مجتبی یمانی ; امیرحسین چرخابی
استخراج گسل های البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER به روش بصری و رقومی خودکار - مریم سادات میرعابدینی ; شعبان شتایی ; مریم آق آتابای
هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب - مهناز جهادی طرقی ; سید رضا حسین زاده
پهنه بندی خطر سیلاب شهر کرج با استفاده از منطق فازی  - عزت اله قنواتی
تحلیل مکانی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار  - حمید زارع ابیانه
تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره‌گیری از روش‌های تخمین نقطه تغییر  - عباس مفیدی ; محسن حمیدیان پور ; محمد سلیقه ; بهلول علیجانی
شناسایی و پیش بینی تغییرات الگوی روند دمای حداقل ایران  - فریبا صادقی ; هوشمند عطایی ; سادات هاشمی نسب

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.167.421.fa
برگشت به اصل مطلب