انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه کردستان
انجام بازدید علمی توسط دانشجویان رشته ژئومورفولوژی دانشگاه کردستان در تاریخ 1393/4/1 - گزارش از: داود طالب پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/4 | 
   از تاریخ 1393/4/1 الی 1393/4/3 به مدت سه روز گردش علمی در مسیر سنندج - دره طالقان - کرج - چالوس - رشت - قزوین - سنندج توسط دانشجویان رشته ژئومورفولوژی ورودی 1389 دانشگاه کردستان برگزار گردید. در این سفر ابتدا از مرکز انرژیهای نوی ایران واقع در مسیر دره طالقان بازدید به عمل آمد و بخشهای مختلف سایت توسط کارشناس آن مرکز برای دانشجویان توضیح داده شد و دانشجویان از نزدیک با تجهیزات و تکنولوژی دریافت انرژی خورشیدی در داخل کشور آشنا شدند. سپس وارد دره طالقان شده و لندفرمهای بسیار جالب ژئومورفولوژیکی این مسیر توسط استاد مربوط جناب آقای دکتر محمدرضا قدری توضیح داده شد. به دنبال آن در انتهای دره از آبشار کرکبود بازدید به عمل آمد.  در روز دوم از مسیر جاده کرج -  چالوس به سواحل دریای خزر رفته و مطالب تئوریک درس ژئومورفولوژی ساحلی که در کلاس بیان شده بود برای دانشجویان نمایش داده شد. و در نهایت با طی نمودن سواحل جنوبی دریای خزر تا شهر رشت، از مسیر رودبار - قزوین - سنندج سفر علمی به پایان رسید.

AWT IMAGE

.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.165.429.fa
برگشت به اصل مطلب