انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه کردستان
برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته ژئومورفولوژی و تجلیل از نفرات برتر در نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392- تهیه کننده : داود طالب پور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/18 | 
   در روز دوشنبه 92/12/5 انجمن علمی ژئومورفولوؤی دانشگاه کردستان با همکاری گروه ژئومورفولوژی و معاونت محترم فرهنگی دانشگاه، مراسم معارفه دانشجویان ورودی  بهمن ماه 1392 و تجلیل از دانشجویان برتر رشته ژئومورفولوژی در نیمسال اول سالتحصیلی 93-92 را در سالن آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی برگزار نمود . هدف از اجرای این مراسم خیرمقدم گویی به دانشجویان جدیدالورود و آشنایی آنان با قوانین و مقررات دانشگاه ، تجلیل از نفرات برتر و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان بود. مراسم با قرائت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی، آغاز گردید. ابتدا دبیر محترم انجمن ژئومورفولوژی(میزبان مراسم)، آقای سجادی ضمن بیان خیرمقدم، رئوس مطالب را ذکر نمودند. سپس مدیریت محترم گروه ژئومورفولوژی، جناب آقای دکتر سعید خضری ضمن اشاره به تاریخچه مختصری از فعالیتهای گروه ژئومورفولوژی، به حاضرین در جلسه خوشآمدگویی گفتند. به دنبال آن ریاست محترم دانشکده منابع طبیعی، جناب آقای دکتر شعبانیان و همچنین معاونت محترم آموزشی دانشکده، جناب آقای دکتر قلی نژاد ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان جدیدالورود، خلاصه ای از آیین نامه آموزشی دانشگاه را برای دانشجویان بازگو نمودند. سپس موسیقی کردی توسط گروه موسیقی دانشگاه کردستان اجرا شد. به دنبال آن با اهدای جوایزی، از دانشجویان برتر رشته ژئومورفولوژی در نیمسال اول سالتحصیلی 93-92 تجلیل به عمل آمد و در نهایت تک تک دانشجویان جدیدالورود معرفی شدند.
  
  
  
  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.165.339.fa
برگشت به اصل مطلب