انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
ارتقاء علمی خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1369/2/29

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/30 | 

جناب آقای دکتر سید محمد زمانزاده

ارتقاء شایسته جنابعالی

را به مرتبه دانشیاری

تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را

از درگاه ایزد باری تعالی مسئلت داریم.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.679.fa
برگشت به اصل مطلب