انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
سفر دانشجویان کارشناسی به مرنجاب خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/26

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/26 | 

باسمه تعالی
به اطلاع می رساند ، که در سال تحصیلی 95-94 کارگاه میدانی(بازدید از دشت مرنجاب و دریاچه نمک) دانشجویان کارشناسی به سرپرستی دکتر مهران مقصودی صورت پذیرفته شده است.
در این سفر علمی دانشجویان از نزدیک با برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی از قبیل گنبدهای نمکی، نبکا، زمین های بدلندی، فرسایش خندقی،پلیگون های نمکی و تپه های ماسه ای آشنا شدند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.669.fa
برگشت به اصل مطلب