انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران
میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، شمس الشموس، خسرو اقلیم طوس، حضرت علی بن موسی الرضا بر عاشقان طریقش مبارک باد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/15 | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.162.432.fa
برگشت به اصل مطلب