انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره بیست و یکم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر از رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/17 | 
شماره بیست و یکم نشریه  علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین
 
مطالعه جایگاه تکتونیکی، شواهد دگرسانی و پتانسیل‌های معدنی در گدازه‌های آلکالن جوان منطقه‌ی ناسفنده، ( شمال‌شرق نهبندان، شرق ایران)، با نگاهی بر انکلاوهای آن http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/5763
ریز‌رخساره‌ها، مدل رسوب‌گذاری و لیتواستراتیگرافی سازند قم، در ناحیه میانه- بستان‌آباد http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/5764
برآورد مناطق امید بخش جهت تهیه نقشه‌های ناهنجاری ژئوشیمیایی مس و مولیبدن در منطقه پرکام، کرمان http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4389
گونه‌شناسی سیر تکوینی منطقه شهری چند مرکزی مازندران مرکزی http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4408
 مقایسه روش‌های روزگن و استیل رود در طبقه‌بندی رودخانه‌های کوهستانی، مطالعه موردی البرز شمالی، حوضه آبریز لاویج http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/5765
تحولات ساختار کالبدی میدان‌های شهر تهران، مطالعه موردی میدان‌های امام خمینی، بهارستان، انقلاب و آزادی http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/5571 
تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی کلان‌شهر تهران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/6167
جهت ورود به سایت نشریهعلمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنیدhttp://esrj.sbu.ac.ir/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.804.fa
برگشت به اصل مطلب