انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی
شماره بیست و چهارم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین خبر ار رشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/17 | 
شماره بیست و چهارم نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین

مطالعه سنگ‌های رسوبی ائوسن زیرین در ناحیه بیرجند (برش کبوده) و خوسف (برش آرک شمالی)، با تاکید بر آنالیز رخساره‌ها و محیط رسوبی(http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4403)
الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی‌ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک‌های دورسنجی (http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4478) سنگ‌نگاری، ژئو‌شیمی، کانه‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی- ماگمایی کانسار مس‌گرماب، قائن (خراسان‌جنوبی) http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/9463
ارزیابی اثرات شهرنشینی بر ویژگی‌های ژئومورفیک رودخانه‌ها، مطالعه موردی شهر نور، استان مازندران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/7496
پهنه‌بندی فرسایش خندقی به وسیله مدل‌های ANP و AHP در حوضه دشت کهور- استان فارس http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/4397
تبیین جستار امنیت در یک سازه‌ ناهمگن قومی مطالعه موردی: منطقه جغرافیایی غرب و شمال غرب ایران http://esrj.sbu.ac.ir/article/view/9465
جهت ورود به سایت نشریه علمی و پژوهشی پژوهش های دانش زمین بر روی لینک مقابل کلیک کنید http://esrj.sbu.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.161.803.fa
برگشت به اصل مطلب