انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی،پنجم خرداد1393،خبر از زهرا رنجبر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/3/5 | 

اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی- آبان ۹۳

اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳ برگزار می شود.

برای اطلاع از محورهای همایش به ادامه مطلب زجوع کنید.


محورهای همایش شامل:

مدلسازی، تحلیل و بصری­ سازی مکانی چند بعدی
سیستمهای مکانی پشتیبان تصمیم و تصمیم­ گیریهای مکانی چندمعیاره
شبیه­ سازی و مدلسازی مکانی
داده­ کاوی و کشف دانش مکانی-زمانی
بهینه­ سازی و هوش محاسباتی مکانی
کیفیت داده و ارزیابی عدم قطعیت مکانی
خدمات مکان-مبنا
شبکه های حسگر مکانی و حسگرهای تحت وب
ادراک مکانی
هستی­ شناسی و درک معنایی
سیستمهای اطلاعات مکانی فراگستر
ساختارهای داده و الگوریتم های داده های مکانی 
اطلاعات مکانی داوطلبانه، مشارکت همگانی در سیستم­های اطلاعات مکانی
روشهای جمع ­آوری داده­ های مکانی زمانمند
اداره زمین، زیرساخت اطلاعات مکانی، دولت توانمند بر مبنای اطلاعات مکانی
تعامل پذیری و استانداردهای مکانی
مدلسازی شهری/منطقه­ ای زیست­ محیطی/اکولوژیکی/اقلیمی
مدیریت و پایش منابع طبیعی
مدیریت ریسک و مخاطرات طبیعی
کاربرد فتوگرامتری، سنجش از دور و ژئودزی در علوم اطلاعات مکانی

مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۴ تیر ۱۳۹۳

سایت همایش: giresearch.ut.ac.ir

تلفن تماس دبیرخانه: ۶۱۱۱۴۳۷۶ ۰۲۱

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find-1.160.390.fa.html
برگشت به اصل مطلب