انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه خوارزمی
نوروز 1393 مبارک، زهرا رنجبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/12/29 | 

نوروز 1393 مبارک

   فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.160.350.fa
برگشت به اصل مطلب