انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
سفر علمی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس به مناطق خشک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/16 | 

  سفر علمی دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به نطنز - اردستان - زواره در تاریخ 3 و 4 / 2 / 1393  

  ارسال شده توسط مریم رحمتی                                                                                                                   

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.159.369.fa
برگشت به اصل مطلب