انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت مدرس
دانلود کتاب " کتاب عکس های هوائی و ماهواره ای در جغرافیا"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/1/26 | 

کتاب "کاربرد عکس های هوائی و ماهواره ای در جغرافیا"

AWT IMAGE

لینک دانلود مستقیم (حجم 6.8 مگابایت)

دانلود "بخش اول"

دانلود " بخش دوم"

ارسال شده توسط  مریم رحمتی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.159.359.fa
برگشت به اصل مطلب