انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
بزرگترین زلزله های جهان خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1396/10/9

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/8 | 
سوالی بسیار مهم که شاید برای خیلی از افراد پیش بیاید، بزرگترین زلزله های جهان در کدامین نقطه از جهان و با چه بزرگی در مقیاس ریشتر کجا رخ داده اند؟

در این کلیپ چند دقیقه ای به راحتی، مکان وقوع و بزرگی زمین لرزه های بزرگ جهان را مشاهده خواهید کرد.
(مشاهده کلیپ)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.774.fa
برگشت به اصل مطلب