انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
کار با میکروسکوپ خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/16

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

آموزش طریقه کار با دستگاه میکروسکوپ (تماشای آموزش)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.661.fa
برگشت به اصل مطلب