انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
غار کرم شب تاب نیوزلند خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/16

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

ویدیویی خیره کننده از کرم های شب تاب در غاری در نیوزلند (تماشای کلیپ)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.659.fa
برگشت به اصل مطلب