انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
کاربردهای ماهواره سنتینل خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/12

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/13 | 

این کلیپ که توسط پایگاه خبری یورو نیوز تهیه شده است ، به ذکر برخی از مهمترین کاربردهای ماهواره ای سنتینل می پردازد.

گفتنی است که ماهواره سنتینل 1و2 از آخرین سری ماهواره های نوین در عرصه نظارت بر تغییرات کره زمین می باشند که توسط سازمان فضایی اروپا به فضا پرتاب شده اند. (تماشای کلیپ)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.656.fa
برگشت به اصل مطلب