انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- فیلم های ژئومورفولوژی
تصاویر زمین از ایستگاه فضایی در سال 2016 خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1395/10/18

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/18 | 

تصاویر باورنکردنی زمین از ایستگاه فضایی در سال 2016   (تماشای کلیپ)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.113.648.fa
برگشت به اصل مطلب