انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- داده های ژئومورفولوژی
سایت دانلود مقالات و کتاب ها (20/11/91)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/20 | 

دانلود کتاب های ژئومورفولوژی و مرتبط : http://bookos.org/index.php (تاریخ خبر 27/1/1392)

دانلود کتاب های ژئومورفولوژی http://libgen.info

(ابتدا عنوان را وارد کنید سپس بر روی کلمه get کلیک کنید) (عبدالحسین حاجی زاده-20/11/91)


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.110.157.fa
برگشت به اصل مطلب