انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- آزمون دکتری
دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکترای ژئومورفولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/22 | 

- خلاصه ای کتاب ها (بخش اول: زمین شناسی) عبدالحسین حاجی زاده بهمن 93، ادامه مطلب

دفترچه کنکور دکتری گروه جغرافیا 93 (اسفند 92) (مجتبی هدایی ارانی- سعید رحیمی هرآبادی) ادامه مطلب

پاسخنامه کلیدی و تشریحی بخشی از ازمون دکتری 92 (عبدالحسین حاجی زاده 6/ 12/ 92) ادامه مطلب

دفترچه شماره دو آزمون دکترای 92 (عبدالحسین حاجی زاده 25/1/92) ادامه مطلب

دفترچه آزمون دکترای ژئومورفولوژی 1392 (مجتبی هدایی، سعید رحیمی25/12/91)) ادامه مطلب

دفترچه آزمون دکترای اقلیم شناسی 1392 (مجتبی هدایی، سعید رحیمی) ادامه مطلب

دفترچه استعداد تحصیلی 92 ادامه مطلب

دفترچه زبان تخصصی 92ادامه مطلب

دفترچه آزمون دکترای ژئومورفولوژی 1391 (عبدالحسین حاجی زاده، 25/9/91) ادامه مطلب

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.105.119.fa
برگشت به اصل مطلب