انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- آزمون دکتری
منابع آزمون دکترای ژئومورفولوژی (91-92) تهیه کننده: سعید رحیمی هرآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/12 | 

منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای ژئومورفولوژی (1391-1392) ادامه مطلب

کتاب  روش های آماری در علوم محیطی و جغرافیایی  نوشته دکتر ایرج جباری نیز جزء منابع دکتری می باشد (به پیشنهاد یکی از اساتید)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.105.106.fa
برگشت به اصل مطلب