انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
درس هایی از زلزله ازگله و سرپل ذهاب خبر از یوسف بخشی پور تاریخ خبر 1396/9/18

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/18 | 

درس هایی از زلزله ازگله و سرپل ذهاب

تهران- ایرنا- استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: زلزله ازگله و سرپل ذهاب دومین زلزله کم ژرفا در مناطق پوسته قاره ای بعد از زلزله سال 69 رودبار و منجیل است که در پهنه وسیعی حس شد. (مشاهده خبر)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.769.fa
برگشت به اصل مطلب