انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
ثبت ملی آثار طبیعی کشور خبر از یوسف بخشی پور تاریخ 1396/2/27

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/27 | 

در آخرین جلسه کمیته ثبت آثار طبیعی کشور  13 اثر طبیعی  ثبت ملی شد ند که از بین آنها 4 اثر ژئومورفولوژیکی  و زمین شناسی بوده اند که به شرح زیر است.

غار قلعه کرد  آوج در استان قزوین

AWT IMAGE

دره و صخره های اندج در استان قزوین (شمال شرق شهر قزوین)

AWT IMAGE

غار سنگ و آتش شهرستان میبد در استان یزد

AWT IMAGE

سنگاب بیشه ( غول جن) (Pothole) در شهرستان بافق استان یزد

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.674.fa
برگشت به اصل مطلب