انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- سایر خبرها
تولید جدیدترین نقشه های زمین شناسی در مقیاس ملی،تاریخ خبر،7/3/92،خبر از اکرم عیوضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/3/7 | 
جدیدترین نقشه های زمین شناسی در مقیاس ملی تولید می شود،ادامه مطلب
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.99.187.fa
برگشت به اصل مطلب