انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- متفرقه
فایل پاورپوینت نشست نوسانات آب دریای خزر، تاریخ خبر 9/10/1391

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/9 | 
 

فایل پاورپوینت نشست نوسانات آب دریای خزر

 

- فایل پاورپوینت بررسی تاثیر بالا آمدن سطح آب دریای خزر بر سواحل جنوبی آن، سخنران خانم دکتر لک، ادامه مطلب

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی ژئومورفولوژی:
http://irangeomorphology.ir/find.php?item=1.83.132.fa
برگشت به اصل مطلب